Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032056 MA11 Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Leila Hurmerinta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on ymmärrys markkinoinnin johtamisen kentästä ja siihen liittyvistä strategisista kysymyksistä. Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa markkinointipäätösten ja yrityksen strategisten valintojen kytköksen. Opiskelija osaa analysoida ja tuottaa tietoa yrityksen markkinointiympäristöstä, kilpailijoista, asiakkaista ja keskeisistä sidosryhmistä, ja tehdä tähän perustuvat markkinointipäätökset.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään markkinoinnin strategiseen johtamiseen luentojen, kirjallisuuden ja case-tehtävän avulla. Case-osiossa pohditaan yritysesimerkin kautta, miten strategiaa toteutetaan operatiivisella tasolla. Opiskelijat raportoivat ratkaisuehdotuksensa kirjallisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu MA11 Markkinoinnin strateginen johtaminen, luennot ja kirja, 5 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Marketing Management, 2nd edition. Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane; Brady, Mairead; Goodman, Malcolm; Hansen, Torben. Pearson Education Limited, England 2012.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet