Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MA039063 MA29 Myynnin verkkokurssi 6 ECTS
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Harri Terho (Essi Pöyry, Petri Parvinen)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin pääasiallinen tavoite on antaa opiskelijalle perustavaa laatua oleva ymmärrys ja taidot ammattimaisesta myynnistä sekä akateemisesta että ammatillisesta näkökulmasta. Lähtökohtana on myynnin ja myyntityön kiinnostuksen ja arvostuksen rakentaminen sen keskeisyyden, hyötyjen ja haasteiden ymmärtämisen kautta. Opintojaksolla opiskelija oppii perusasiat myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista, asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä, persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön, e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Painopiste on tasaisesti kuluttajille suuntautuvassa ja yritysten välisessä myyntityössä.

Sisältö

Sisällöt tarjoavat yleiskatsauksen myynnin perustietoon ja myyntitaitoon. Opiskelijat eivät tarvitse aiempaa perehtyneisyyttä aiheeseen. Kurssilla käydään läpi akateemisen tutkimuksen lisäksi läpi suuri joukko yritysesimerkkejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 92 t
Itsenäinen työskentely 0 t 56 t

Kurssi on itsenäisesti toteutettava verkkokurssi, jossa opiskelija voi kiinnostua monimuotoisesti myynnin sisällöistä. Sisältö on paloiteltu lyhyihin 3-25min kokonaisuuksiin ja tarjolla on mm. videoluentoja, ydinasiat helposti omaksuttavassa muodossa tiivistäviä luentomonisteita ja pelimäisiä case-oppimisharjoitteita. Edetäkseen verkkokurssilla, opiskelijan on klikattava läpi kaikki verkkokurssin materiaalit. Oppimisen varmistaminen tapahtuu moduulikohtaisin tarkastuskysymyksin, joita treenaamalla voi valmistautua myös lopputenttiin, joka toteutetaan sähköisesti. Arvostelu perustuu kokonaan monivalintaan perustuvaan lopputenttiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Verkko-oppiminen (92h)
Itsenäinen opiskelu (56h)
Tenttiin valmistautuminen ja tentti (12h)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosana muodostuu seuraavasti: kirjallinen kuulustelu 100%

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy
3. vuoden syksy
4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

www.myyntipsykologia.fi

Kurssiapplikaatiossa ilmoitettu kirjallisuus.

Lisätietoja

Kurssin osallistujamäärä rajallinen, tarkoitettu ensisijaisesti markkinoinnin pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication