Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA039063 MA29 Myynnin verkkokurssi 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Harri Terho (Essi Pöyry, Petri Parvinen)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin pääasiallinen tavoite on antaa opiskelijalle perustavaa laatua oleva ymmärrys ja taidot ammattimaisesta myynnistä sekä akateemisesta että ammatillisesta näkökulmasta. Lähtökohtana on myynnin ja myyntityön kiinnostuksen ja arvostuksen rakentaminen sen keskeisyyden, hyötyjen ja haasteiden ymmärtämisen kautta. Opintojaksolla opiskelija oppii perusasiat myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista, asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä, persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön, e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Painopiste on tasaisesti kuluttajille suuntautuvassa ja yritysten välisessä myyntityössä.

Sisältö

Sisällöt tarjoavat yleiskatsauksen myynnin perustietoon ja myyntitaitoon. Opiskelijat eivät tarvitse aiempaa perehtyneisyyttä aiheeseen. Kurssilla käydään läpi akateemisen tutkimuksen lisäksi läpi suuri joukko yritysesimerkkejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 92 t
Itsenäinen työskentely 0 t 56 t

Kurssi on itsenäisesti toteutettava verkkokurssi, jossa opiskelija voi kiinnostua monimuotoisesti myynnin sisällöistä. Sisältö on paloiteltu lyhyihin 3-25min kokonaisuuksiin ja tarjolla on mm. videoluentoja, ydinasiat helposti omaksuttavassa muodossa tiivistäviä luentomonisteita ja pelimäisiä case-oppimisharjoitteita. Edetäkseen verkkokurssilla, opiskelijan on klikattava läpi kaikki verkkokurssin materiaalit. Oppimisen varmistaminen tapahtuu moduulikohtaisin tarkastuskysymyksin, joita treenaamalla voi valmistautua myös lopputenttiin, joka toteutetaan sähköisesti. Arvostelu perustuu kokonaan monivalintaan perustuvaan lopputenttiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Verkko-oppiminen (92h)
Itsenäinen opiskelu (56h)
Tenttiin valmistautuminen ja tentti (12h)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosana muodostuu seuraavasti: kirjallinen kuulustelu 100%

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy
3. vuoden syksy
4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

www.myyntipsykologia.fi

Kurssiapplikaatiossa ilmoitettu kirjallisuus.

Lisätietoja

Kurssin osallistujamäärä rajallinen, tarkoitettu ensisijaisesti markkinoinnin pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet