Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032131 MA14 B2B-markkinointi 3–6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Otto Rosendahl
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää yritysasiakkaiden erityispiirteitä, yritysmarkkinoiden rakenteita sekä niiden kytköksiä kuluttajamarkkinoihin ja muuhun toimintaympäristöön. Opiskelija ymmärtää ja pystyy analysoimaan markkinointikäytäntöjen ja juridisten sopimusten roolia yritysten välisessä vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja konfliktitilanteissa.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan yritysmarkkinointia myyjäorganisaation, ostajaorganisaation, asiakassuhteen, markkinointikanavan ja verkoston näkökulmista. Esimerkkien, kirjallisuuden ja harjoitusten avulla perehdytään yritysmarkkinoinnin haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Opintojakson teemoja ovat mm. organisaation ostokäyttäytyminen, asiakassuhteiden hallinta (CRM), yritysten väliset sopimukset ja B2B-markkinointistrategiat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Lukuvuosi 2016-2017: Luento-opetusta 12 tuntia.

Lukuvuosi 2017-2018: ei kirjallista tenttiä, osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt. Luento-opetusta 20 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Pääaineopiskelijat suorittavat kurssin 6 op:n laajuisena. Muut voivat suorittaa opintojakson joko 6 tai 3 op:n laajuisena. 3 op:n kurssilla on vähemmän harjoitustöitä.

Lukuvuonna 2017-2018 ei kirjallista tenttiä, suoritukseen kuuluu osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Lukuvuosi 2016-2017:6 op:n suorituksessa kirjallinen kuulustelu (osuus kokonaisarvosanasta 50 %) ja harjoitustyöt (osuus 50 %). 3 op:n suorituksessa kirjallinen kuulustelu (osuus 100 %). Lukuvuosi 2017-2018: ei kirjallista kuulustelua.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuonna 2016-2017:

   1. Ellis, Nick, Business-to-business Marketing. Oxford, Oxford University Press, 2011.
   2. Vitale, Robert P.; Giglierano, Joseph; Pfoertsch, Waldemar, Business-to-business Marketing: Analysis and Practice. International Edition. Pearson Education Inc. 2011.
   3. Artikkelikokoelma.
   Lukuvuonna 2017-2018:

1. Ellis, Nick, Business-to-business Marketing. Oxford, Oxford University Press, 2011.

2. Artikkelikokoelma.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet