Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032006 MA22/YR11 Innovaatiojohtaminen 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Helena Rusanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinoinnin merkityksen potentiaalisten innovaatioiden kehittämisessä ja lanseeraamisessa sekä tuotelanseerauksen haasteet niin markkinoiden kuin markkinoivan yrityksen kannalta. Tavoitteena on myös oppia tulkitsemaan yrityksen tuotestrategisiin ratkaisuihin vaikuttavia markkina- ja kilpailuympäristötekijöitä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään yrityksen innovaatiojohtamisen kokonaiskenttään tuoteidean synnystä ja kehittämisestä tuotteen lanseeraukseen ja hallintaan. Tuotteen lanseerausta tarkastellaan sekä innovoivan yrityksen että asiakkaan näkökulmista. Opiskelija tekee kurssin aikana harjoitustyön potentiaalisesta innovaatiosta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Lukuvuosi 2016-2017: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö. Loppuarvosana muodostuu harjoitustyöstä ja kirjallisesta kuulustelusta.

Lukuvuosi 2017-2018: Tehtävät ja harjoitustyö ja kirjallisuusessee. Loppuarvosana muodostuu harjoitustyöstä ja kirjallisuusesseestä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Trott, Paul. Innovation management and new product development. 3rd ed., Harlow, Prentice Hall 2004. Soveltuvin osin. 
  2. Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA032030 MA4 ja MA032016 MA22/YR11 Innovaatio- ja tuotejohtaminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Aineopinnot (Yrittäjyys)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet