Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032026 MA26/LOG14 Markkinointikanavien johtaminen 4–6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Kaisa Saastamoinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy saatavuuden organisoimiseen ja markkinointikanavien johtamiseen liittyviin kysymyksiin sekä kykenee tunnistamaan ja analysoimaan kanavasuhteisiin liittyviä johtamisongelmia. Opiskelija ymmärtää ja pystyy analysoimaan markkinointikanavaratkaisuja osana yritysten markkinointistrategiaa sekä kykenee soveltamaan oppimaansa harjoitustyössä.

Sisältö

Opintojaksolla keskeisiä teemoja ovat markkinointikanavat sosiaalisina järjestelminä, markkinointikanavastrategia, eri kanavavaihtoehdot sekä kanavastrategia osana yrityksen markkinointistrategiaa. Lisäksi perehdytään lyhyesti ketjuuntuneen vähittäiskaupan liiketoiminnan toimintalogiikkaan ja johtamismenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Lukuvuosi 2016-2017: kurssia ei luennoida lukuvuonna 2016-2017, vaan se suoritetaan itsenäisesti tekemällä kirjatentti (4 op). Opiskelija voi halutessaan suorittaa kirjatentin lisäksi kurssiin kuuluvan harjoitustyön (2 op). Ohjeet kurssin suorittamiseen ovat saatavissa kurssin sivuilla Moodlessa vkolla 35.

Lukuvuosi 2017-2018: Kurssia ei luennoida lukuvuonna 2017-2018, vaan se suoritetaan itsenäisesti tekemällä kirjatentti (4 op) tenttijärjestyksessä ilmoitettuina tenttipäivinä. Tenttiin ilmoittaudutaan normaalisti NettiOpsun kautta. Opiskelija voi halutessaan suorittaa kirjatentin lisäksi kurssiin kuuluvan harjoitustyön (2 op). Ohjeet kurssin suorittamiseen ovat saatavissa kurssin sivuilla Moodlessa vkolla 35.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu:
MA032027 MA26.1/LOG14.1 Markkinointikanavien johtaminen, kirjallinen kuulustelu, 4 op
Harjoitustyö:
MA032028 MA26.2/LOG14.2 Markkinointikanavien johtaminen, harjoitustyö, 2 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Rosenbloom, Bert. Marketing channels: a management view. 8th ed., Stamford, Cengage Learning 2013.
  2. Kautto, Matti; Lindblom, Arto; Mitronen, Lasse. Kaupan liiketoimintaosaaminen. Helsinki, Talentum 2008.
  3. Luennoitsijan erikseen ilmoittamat artikkelit ja muu lisämateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet