Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TM062700 MJO4 Liiketoiminnan eettiset kysymykset 5 ECTS
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Juulia Räikkönen (2017-2018)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä liiketoiminnan etiikalla ja yritysvastuulla tarkoitetaan ja miten ne näyttäytyvät erilaisten organisaatioiden toiminnassa, erityisesti toimitusketjujen, markkinoinnin ja tietojärjestelmien johtamisessa. Tarkastelutaso ulottuu globaalien toimitusketjujen vastuullisuuden hallinnasta kuluttajakäyttäytymiseen, kauppaan sekä matkailuun ja edelleen yksilötasolle, esimerkiksi ammattietiikkaan ja tietosuojaan liittyviin eettisiin kysymyksiin.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoitustöistä, jotka keskittyvät liiketoiminnan etiikan ja yritysvastuun keskeisiin teemoihin markkinoinnin, toimitusketjujen ja tietojärjestelmien johtamisen näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Seminaari 4 t 0 t

Opintojakso järjestetään ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2017 - 2018

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti (70 %), harjoitustyö (30 %)

Suositellut suoritusajankohdat

2 vsk. II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Management and Entrepreneurship
Perus- ja aineopinnot (Information Systems Science)
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Economic Geography)
Department of Marketing and International Business
Toimitusketjujen johtamisen perus- ja aineopintojaksot (Operations and Supply Chain Management)
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Turku School of Economics
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication