Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG212010 LOG2 Tuotantotalous 6 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Juuso Töyli ja Sini Laari
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa perusteet päätöksentekomenetelmistä, tuotannon perustyypeistä ja tuotantopäätöksistä, prosessianalyysistä ja kapasiteetin hallinnasta, laadusta ja laatujohtamisesta, varastoinnista ja varastojen hallinnasta, tuotannonsuunnittelusta ja materiaalitarvelaskennasta sekä kevyestä ja joustavasta toimintatavasta.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan teollisen yrityksen toimintaan ja toimintojen ohjaukseen. Kurssiin kuuluvat teorialuennot, ryhmissä tehtävät harjoitustyöt (2-3 kpl), harjoitustöiden purkuluennot, Lean Game -peli sekä kirjallinen tentti.

Toteutustavat

LOG2 "Tuotantotalous teorialuennot" 22 t (Töyli), harjoitustöiden purkuluennot 4 t (Töyli) ja Lean Game -peli 4 t/ryhmä (Laari).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu ja hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt sekä Lean Game -peli.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Krajewski, Lee J.; Ritzman, Larry P.; Malhotra Manoj K., Operations Management - Processes and Supply Chains. 9th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River 2010.
  2. Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet