Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063002 TMS1 Talousmaantieteen tutkimus 3–6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas (lv 2016-2017), Juulia Räikkönen (lv 2017-2018)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään talousmaantieteen kehitystä tieteenalana sekä tunnistaa erilaisia tutkimustraditioita sekä niille tyypillisiä kysymyksenasetteluja. Tämä on hyödyllistä mm. oman pro gradu -tutkielman teoreettisen viitekehyksen luomisessa.

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan talousmaantieteen luonteeseen tieteenalana, sen oppihistoriaan ja erilaisiin lähestymistapoihin nykytutkimuksessa. Opintojakso on hyvä suorittaa pro gradu -työskentelyn käynnistyessä tai sitä ennen. Opintojakson aikana paneudutaan huolella kutakin tapaamiskertaa varten sovittuun materiaaliin ja tehdään niihin liittyviä harjoitustehtäviä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Ennen vuotta 2016 aloittaneilla on mahdollisuus suorittaa opintojakso 6 op laajuisena. Tästä sovitaan luentojakson aikana.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitustyöt kurssin aikana (90 %), aktiivisuus luennoilla (10%).

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. The Wiley-Blackwell companion to economic geography. Barnes, Trevor J., Peck, Jamie, Sheppard, Eric (eds.), Chichester: Blackwell, 2012. (Soveltuvin osin)
 2. Key concepts in economic geography. Aoyama, Yuko; Murphy, James T.; Hanson, Susan (eds.). London: Sage, 2011. (Soveltuvin osin)
 3. The Sage handbook of economic geography. Leyshon, Andrew; Lee, Roger; McDowell, Linda; Sunley, Peter (eds.), London: Sage Publications,2011 (Soveltuvin osin).
 4. Companion to economic geography. Sheppard, Eric; Barnes, Trevor (eds.), Oxford, Blackwell publishers 2000 (Soveltuvin osin).
 5. Oxford handbook of economic geography. Clark, Gordon L.; Feldman, Maryann P.; Gertler, Meric S. (eds.) Oxford, Oxford UP. 2000 (Soveltuvin osin).
 6. Reading economic geography.  Barnes, Trevor et al. (eds.) Malden, MA, Blackwell Pub., 2004 (Soveltuvin osin).
 7. Luentomateriaali ja erikseen ilmoitettavat artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet