Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062067 TM42 Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu Suomessa 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Kohijoki ja Katri Koistinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä on suomalainen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu ja mitkä tahot siihen keskeisesti osallistuvat. Jakso antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa suunnitteluteorioita tutkimuksen teossa ja suunnittelun käytäntöjen tarkastelussa, sekä arvioida kriittisesti suunnittelun vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja toimintoihin, kuten asumiseen ja kaupan palveluihin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomalaiseen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, sen kehitykseen ja käytäntöihin sekä suunnittelun teorioihin. Kurssin aikana tutustutaan suunnittelutyötä tekeviin organisaatioihin. Opintojakso koostuu luennoista, organisaatiovierailuista sekä omalla ajalla tehtävistä yksilö- ja ryhmätöistä, jotka palautetaan kurssin aikana ja jotka arvostellaan. Opiskelijat esittävät ja opponoivat ryhmätyöt kurssin aikana. (ks. lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi. Ei opetustarjonnassa 2016-2017.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Luennoilla ilmoitettava ja jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso TM062065 TM42 Alue- ja yhdyskuntasuunnittelu Suomessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet