Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKEN2020 EN30 Supplementary Studies in Business Communication 1–6 op
Vastuuhenkilö
Helinä Lehmus
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus syventää englannin kielen ja liikeviestinnän taitojaan omatoimisesti opiskellen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely. Lisätietoja suorituksesta saa intrasta englannin kielen ja liikeviestinnän sivuilta tai vastaanottoaikoina (vastuuhenkilö Helinä Lehmus). Tiedustelut sähköpostilla AINOASTAAN siinä tapauksessa, että tarvittavaa tietoa ei saa muilla keinoin. Kurssille ilmoittaudutaan Opsussa. Arvosanat annetaan 4 kertaa vuodessa periodien päättymisen jälkeen. Huom. 6 opintopisteen enimmäislaajuus suoritetaan seuraavasti: 2 op kirjatentti + 3 op kirjatentti + 1 op mediaraportti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Kirjatentti tai mediaraportti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk tai myöhempi ajankohta. Huom! Osallistujat valitaan suoritettujen opintopisteiden perusteella, ei ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan intrassa englannin kielen ja liikeviestinnän sivuilla:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/unit/kielet-ja-liikeviestinta/oppiaineet/englanti/opintojaksot/Sivut/EN12.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business English, Turku (Englannin kieli ja liikeviestintä)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet