Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES1001 ES1a Jatkokurssi 3 op
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren ja Cristina Maíllo Pegot
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
TuKKK:n alkeiskurssit ES0a ja ES0b (myös hyväksytty tentti) tai muualla suoritetut alkeisopinnot. Lukion oppimäärän tai vastaavan laajuuden opiskelleet voivat suorittaa opintojakson tenttimällä.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan hallitsevan kielen keskeiset rakenteet sekä laajan yleiskielen sanaston ja työelämässä tarvittavan perussanaston. Opiskelija ymmärtää selkeästi puhuttua yleiskieltä ja pystyy itse toimimaan yksinkertaisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opintojaksolla laajennetaan yleiskielen kielioppirakenteita, lukusanoja ja perussanastoa. Lisäksi opitaan työelämän sanastoa ja harjoitellaan työelämän kirjallisia ja suullisia tilanteita syntyperäisen opettajan ja mahdollisuuksien mukaan espanjankielisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Ryhmät 1-2 (48 t) I-II
Ryhmä 3(48 t) III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi

Välikokeet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. AMATE, IÑAKI; PURANEN, PASI, Colegas, Tammi, Helsinki 2015
2. Verkossa jaettava materiaali.

Lisätietoja

Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet