Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES1004 ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren (liikekieli) ja Cristina Maíllo Pegot (Espanjan maantuntemus)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
TuKKK:ssa alkeista aloittaneilla ES1a (myös hyväksytty tentti), jatkavilla opiskelijoilla vastaavat tiedot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Espanjan historiasta ja maantieteestä sekä yhteiskuntaelämän ja kulttuurin keskeisistä vaikuttajista. Opiskelija tuntee espanjankielisen maailman liikekulttuuria ja ymmärtää helpohkoja taloudellisia tekstejä. Hän osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan, kirjoittaa espanjankielisiä liikeviestejä sekä laatia CV:n ja työhakemuksen.

Sisältö

Audiovisuaalisen materiaalin ja tunneilla tehtävien harjoitusten avulla opiskelija muodostaa yleiskuvan maantuntemuksen aihealueesta. Liikekielen osuudessa perehdytään viiteen keskeiseen aihealueeseen: espanjankielinen liikekulttuuri, yritys, tuotteet ja palvelut, työelämä sekä liikeviestintä. Kurssiin sisältyy kieliopin kertausosuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Espanjan maantuntemus ryhmät 1-2 (24 t) III
Espanjan maantuntemus ryhmä 3 (24 t) I
Liikekieli ryhmät 1-2 (24 t) IV
Liikekieli ryhmä 3 (24 t) II

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi

Kirjalliset tentit (2 kpl) ja välikokeet (liikekieli)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk III-IV tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. AMATE, IÑAKI; PURANEN PASI, Colegas, Tammi, Helsinki 2015

2. Verkossa jaettava materiaali.

Lisätietoja

Espanjan maantuntemuksen ja liikekielen ryhmiin ilmoittaudutaan erikseen. Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet