Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2016 ES16 América Latina de hoy 1 op
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Tyydyttävä lähtötaso. Pakolliset perusopintojaksot tai vastaavat taidot. Valinnaisista opintojaksoista mielellään ainakin ES3 ja ES6ab.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelijan ylläpitää ja kartuttaa kirjallista kielitaitoaan ja hallitsemaansa erityissanastoa. Espanjankielisessä Amerikassa opiskelleet tai sinne opiskelemaan aikovat hyödyntävät hankkimiaan taitoja ja syventävät maanosan tuntemustaan.

Sisältö

Neuvoteltuaan vastuuopettajan kanssa opiskelija tutustuu itsenäisesti Internetissä tai lehdistössä käsiteltäviin ajankohtaisiin aiheisiin ja kirjoittaa rajatusta aiheesta lyhyen raportin (n. 5 sivua).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 27 t 0 t

Itsenäisesti suoritettava opintojakso, joka soveltuu suoritettavaksi erityisesti (maisteri)opintojen loppuvaiheessa.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Opiskelija seuraa jotakin Latinalaisen Amerikan maata käsittelevää kansainvälistä keskusteluryhmää tai sanomalehteä (Internet) ja raportoi rajatusta aiheesta kirjallisesti espanjaksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business Spanish, Turku (Espanjan kieli ja liikeviestintä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet