Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2001 ES21 Temas económicos 2 op
Vastuuhenkilö
Cristina Maillo Pegot
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään ja hakemaan espanjankielisiä talousuutisia sekä tiivistämään kirjallisesti niiden keskeiset sisällöt. Samalla opiskelijan taloussanaston hallinta kehittyy, ja hänen käsityksensä espanjankielisen maailman talouksista laajenee. Opiskelija pystyy käsittelemään vaativia kaupallis-taloudellisia aiheita myös suullisesti.

Sisältö

Kirjallisen ja audiovisuaalisen materiaalin avulla opiskelija perehtyy espanjankielisen maailman talousuutisiin ja laatii niistä lyhyehköt kirjalliset tiivistelmät 6 kpl). Samoja aiheita käsitellään tunneilla suullisten harjoitusten avulla. Keskustelun pohjaksi opiskelijat etsivät myös itse aihepiireihin liittyvää materiaalia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Kuusi lyhyehköä kirjallista työtä sekä tunneilla tehtävät suulliset harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk

Lisätietoja

Näet opetusperiodien, tenttiviikkojen sekä kurssi-ilmoittautumisten ajankohdat Turun kauppakorkeakoulun opiskelu-intrasivustolta (Työskentelyajat).
Luentojen ajankohdat näet sekä TuKKK:n Opetusaikataulusta että kurssille ilmoittautumisen yhteydessä nettiOpsusta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Espanjan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet