Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2028 ESe6a Liikekielen rakenteet 1 1 op
Vastuuhenkilö
Cristina Maíllo Pegot
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Opiskelija vahvistaa alkeiskursseilla ES0a ja ES0b oppimiaan keskeisiä rakenteita. Opintojakson suoritettuaan hän pystyy tuottamaan virheettömämpää ja idiomaattisempaa kieltä.

Sisältö

Opiskelija kertaa itsenäisesti Moodlen teoria- ja tehtäväpakettien avulla espanjan alkeistason keskeisiä kielioppirakenteita (mm. artikkelit, substantiivien suku, adjektiivien taivutus ja vertailu, verbien preesens sekä menneen ajan aikamuodot ja passiivi). Opiskelija myös päivittää oppimiskokemuksiaan oppimispäiväkirjaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 27 t 0 t

Verkkokurssin voi tehdä itse valitsemassaan aikataulussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. - 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. POSIO, PEKKA; NIEMI, ANNE, Acierto, Espanjan kielioppi ja harjoitukset, 1. painos, Otava, Helsinki 2014.
2. Verkossa jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet