Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA0001 RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op
Vastuuhenkilö
Eeva Boström (I-II) ja Anna-Liisa Perennes (III-IV)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Opintojakson laajuus on 4 op lukuvuonna 2017-2018 ja 3 op lukuvuonna 2016-2017.

Osaamistavoitteet

Ranskan alkeiskurssi I ja Ranskan alkeiskurssi II muodostavat kokonaisuuden. Suoritettuaan opintojakson Ranskan alkeet 1 opiskelija tuntee kurssilla käytävän perussanaston ja osaa ilmaista itseään harjoitelluissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisimmissa viestintätilanteissa tarvittavia kielioppirakenteita ja ymmärtää selkeää yksinkertaista puhetta.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan kielioppia, sanastoa ja viestintätilanteita sekä tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

ryhmä 1 I-II
ryhmä 2 III-IV

Lukuvuonna 2016-2017 itsenäistä työskentelyä 33 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Sanakokeet ja aineet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2017-2018:
MARTIKAINEN, TIINA; LINDGREN, OLLI-PEKKA; LANOIRE, ENGUERRAND, C’est parfait ! 1, Otava, 2017, kpl 1-5

2016-2017:
MARTIKAINEN, TIINA; MÄKELÄ, MARJAANA, Parfait! 1, Otava, 2012, kpl 1-7

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet