Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA0002 RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes (I-II) ja Eeva Boström (III-IV)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Opintojakson laajuus on 4 op lukuvuonna 2017-2018 ja 3 op lukuvuonna 2016-2017.

Osaamistavoitteet

Ranskan alkeiskurssi II on jatkoa opintojaksolle Ranskan alkeiskurssi I. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kurssilla käsiteltävät kieliopin keskeiset rakenteet, ymmärtää yksinkertaista puhetta, osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja pystyy käyttämään kieltä arkitilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa liike-elämän yksinkertaisiin viestintätilanteisiin.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan kielioppia, sanastoa ja viestintätilanteita sekä tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

ryhmä 1 I-II
ryhmä 2 III-IV

Lukuvuonna 2016-2017 itsenäistä työskentelyä 33 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Sanakokeet ja aineet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2017-2018:
MARTIKAINEN, TIINA; LINDGREN, OLLI-PEKKA; LANOIRE, ENGUERRAND, C’est parfait ! 1, Otava, 2017, kpl 6-10

2016-2017:
MARTIKAINEN, TIINA; MÄKELÄ, MARJAANA, Parfait! 1, Otava, 2012, kpl 8-12

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet