Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA2020 RA7 Traduction de textes économiques (finnois-français) 3 op
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Opintokokonaisuus RA1B tai RA1C. Kurssia ei suositella suoraan opintokokonaisuuden RA1A jälkeen.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään kääntämisen menetelmiin ja käytäntöön käännettäessä suomesta ranskaan. Opiskelijan sanavarasto laajenee ja kieliopin rakenteiden hallinta vahvistuu.

Sisältö

Opiskelija tekee 12 kirjallista käännöstä. Kurssi on tarkoitettu edistyneille opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet