Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA2024 RA16 Tandem franco-finlandais 2 op
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-C1

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kehittää kommunikaatiotaitoja syntyperäisen kielenpuhujan kanssa sekä syventää kulttuurienvälistä tietämystä.

Sisältö

Tandem-opiskelussa suomenkieliset opiskelijat työskentelevät itsenäisesti 2-3 hengen ryhmissä syntyperäisten vaihto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat toimivat oman kielensä ja kulttuurinsa asiantuntijoina. Parit/ryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikoittain keskustelemaan kurssin alussa sovituista teemoista. Tapaamisista raportoidaan ohjaajalle seurantapäiväkirjan muodossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2017-2018.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen ryhmätapaamisiin (26 t) ja pienryhmätyöskentelyyn sekä hyväksytty seurantapäiväkirja ja loppuraportti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk.

Lisätietoja

Erillinen ilmoittautumismenettely. Ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business French, Turku (Ranskan kieli ja liikeviestintä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet