Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU1001 RU1a Affärskommunikation 2 op
Vastuuhenkilö
Esko Kukkasniemi ja Kim Lindroos
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa hoitaa itsenäisesti yrityksen perusliikeviestinnän kirjallisesti ja suullisesti. Esim. kyselyt, tarjoukset, maksumuistutukset, reklamaatiovastaukset.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi eri liikekirjetyypit tarjouspyynnöstä reklamaatiovastaukseen sekä kohennetaan oikeakielisyyttä suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Ryhmät 1-10 I-II, ryhmät 11-13 III-IV. Lisäksi kevätlukukaudella yksi verkko-opetusryhmä RUe1a opiskelijoille, jotka eivät pysty osallistumaan kontaktiopetukseen (sähköinen ilmoittautuminen Opsussa ennen lukukauden alkua, rajoitettu osallistujamäärä, vastuuhenkilö Maiju Alanen). Verkko-opetusryhmässä ohjattua itsenäistä työskentelyä ryhmän tahdissa 54 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80 %:n läsnäolo) ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Ryhmä RUe1a (vastuuhenkilö Alanen): Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen, verkkotentti kurssiin integroituna.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II (tai III-IV)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU1a AFFÄRSKOMMUNIKATION (opetusmoniste) Kukkasniemi, Esko; Lindroos, Kim
Ryhmä RUe1a: kurssilla ilmoitettava ja verkossa jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä ruotsin pakollisista perusopinnoista. Paikan ryhmässä voi varmistaa vain tulemalla paikalle 1. kerralla. Paikkaa vaille jääneiden kannattaa tulla ensimmäiselle tunnille, sillä kaikki valituiksi tulleet eivät aina aloita kurssia. Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla. Opintojaksoa RU1t täydentävä opetus suositellaan opiskelijoille, joiden yo-tutkinnon ruotsin arvosana on alempi kuin Magna cum laude approbatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet