Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU1005 RU1b Muntlig kommunikation 2 op
Vastuuhenkilö
Maiju Alanen, Esko Kukkasniemi ja Marita Mannfolk
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy keskustelemaan ruotsiksi työelämän eri tilanteissa, esim. puhelimessa, työpaikkahaastatteluissa, kokouksissa ja neuvotteluissa. Hän osaa argumentoida, esiintyä sekä keskustella taloudellisista aiheista.

Sisältö

Keskustelu- ja esiintymisharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Ryhmät 1-4 I-II, ryhmä 9 I, ryhmä 5 II, ryhmät 7-8 ja 11-12 III-IV, ryhmä 6 III ja ryhmä 10 IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80 %:n läsnäolo) ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kukin opiskelija laatii ja pitää puheen opettajan ohjeiden mukaan. Arviointi perustuu sisältöön, kielelliseen ilmaisuun, sujuvuuteen ja vuorovaikutukseen. Suullinen pienryhmätentti pidetään lukukauden lopussa erikseen sovittavana aikana. Tentti arvostellaan asteikolla tyydyttävä (2) / hyvä (4) ja määrää tutkintotodistuksessa näkyvän valtionhallinnon kielitutkintoa vastaavan toisen kotimaisen kielen suullisen taidon arvosanan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakso arvioidaan numerolla 0-5

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU1b MUNTLIG KOMMUNIKATION (opetusmoniste)

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan hyväksytyn RU1a-opintojakson jälkeen pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Ryhmät 5, 6, 9 ja 10 suorittavat opintojakson yhden periodin aikana 2 x 2 t/viikko. Paikan ryhmässä voi varmistaa vain tulemalla paikalle 1. kerralla. Paikkaa vaille jääneiden kannattaa tulla ensimmäiselle tunnille, sillä kaikki valituiksi tulleet eivät aina aloita kurssia. Ilmoittautuneiden määrän ylittäessä ryhmäkoon, opinnoissaan pidemmälle ehtineillä on etusija kurssille. Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet