Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU1003 RU1c Ekonomiska texter 2 op
Vastuuhenkilö
Maiju Alanen ja Marita Mannfolk
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija pystyy riittävän laajan sanavaraston avulla mm. kuvailemaan yritysten toimintaa ja organisaatiota, Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja ulkomaankauppaa sekä kulttuurieroja.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. liike-elämää, Suomen taloutta, yritysmuotoja ja kulttuurieroja käsitteleviä tekstejä ja tehdään niihin liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Ryhmät 2-4 I-II ja ryhmät 6-13 III-IV. Ryhmä 1 I ja ryhmä 5 III. Ryhmät 1 ja 5 suorittavat opintojakson yhden periodin aikana 2 x 2 t/viikko Lisäksi syyslukukaudella yksi verkko-opetusryhmä RUe1c opiskelijoille, jotka eivät pysty osallistumaan kontaktiopetukseen (sähköinen ilmoittautuminen Opsussa ennen lukukauden alkua, rajoitettu osallistujamäärä, vastuuhenkilö Maiju Alanen). Verkko-opetusryhmässä ohjattua itsenäistä työskentelyä ryhmän tahdissa 54 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80 %:n läsnäolo) ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Ryhmä RUe1c (vastuuhenkilö Alanen): Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen, verkkotentti kurssiin integroituna.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät (tai 2. vuoden syksy)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU1c EKONOMISKA TEXTER (opetusmoniste) ja opettajan jakama materiaali.
Ryhmä RUe1c: kurssilla ilmoitettava ja verkossa jaettava materiaali

Lisätietoja

Paikan ryhmässä voi varmistaa vain tulemalla paikalle 1. kerralla. Paikkaa vaille jääneiden kannattaa tulla ensimmäiselle tunnille, sillä kaikki valituiksi tulleet eivät aina aloita kurssia. Ilmoittautuneiden määrän ylittäessä ryhmäkoon, opinnoissaan pidemmälle ehtineillä on etusija kurssille. Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet