Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU2016 RUm14 Sverige i fokus 3 op
Vastuuhenkilö
Esko Kukkasniemi ja Marita Mannfolk
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään Ruotsin elinkeino-, talous- ja yhteiskuntaelämän, yrityskulttuurin, ja joitakin Ruotsin historian merkittäviä tapahtumia.

Sisältö

Tekstien lukua ja suullisia sekä kirjallisia harjoituksia.

Opintomatka Ruotsiin III periodin jälkeen 21.-24.3.2018

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 69 t 0 t

Kurssilla opintomatka.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Lisätietoja

Kurssille osallistujilta edellytetään vähintään 10 opintopisteen suorituksia ruotsin kielessä. Osallistujat valitaan ruotsissa suoritettujen opintojen määrän ja opintomenestyksen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet