Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU2026 RU15 Svenska för redovisning och bokföring 3 op
Vastuuhenkilö
Maiju Alanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ruotsinkielisiä yritysten taloutta käsitteleviä raportteja ja muita tekstejä perusterminologian halliten ja osaa esittää yritysten taloutta koskevia raportteja ruotsiksi.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään laskentatoimen ja kirjanpidon keskeisiin termeihin ruotsin kielellä tutustumalla riittävässä laajuudessa yritysten taloutta kuvaaviin raportteihin (mm. tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus, vuosikertomus (esim. tuloslaskelma, tase)).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Arviointi tapahtuu suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa ja tehtävissä osoitetun kielitaidon ja aktiivisuuden perusteella.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi tapahtuu suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa ja tehtävissä osoitetun kielitaidon ja aktiivisuuden perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. RU15 SVENSKA FÖR REDOVISNING OCH BOKFÖRING (opetusmoniste)
2. Muu opintojakson yhteydessä ilmoitettava/jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet