Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU2025 RU16 Hörförståelse 1 op
Vastuuhenkilö
Kim Lindroos
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on paremmat valmiudet ymmärtää puhuttua suomen- ja riikinruotsia. Lisäksi opiskelijan sanavarasto laajenee ja hänen suulliset viestintävalmiudet kehittyvät.

Sisältö

Kurssilla kuunnellaan erilaisia liike-elämään liittyviä tekstejä sekä suomen että ruotsinruotsiksi ja tehdään niihin liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2017-2018.

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan yhden periodin aikana. Viikoittaisten tapaamisten lisäksi suoritetaan vastaava määrä itsenäisiä tehtäviä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet