Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU2020 RU18 TEMAKURS Norden 2 op
Vastuuhenkilö
Marita Mannfolk

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pohjoismaisen yhteistyön eri muotojen laajuuden ja hallitsee seminaaritapahtuman aihealueeseen liittyvän sanaston. Taso

Sisältö

Pohjoismaiseen yhteistyöhön ja teemaseminaarin aihealueeseen perehdytään tekstien ja harjoitusten avulla. Kurssiin sisältyy Helsingissä järjestettävä elinkeinoelämän seminaari Seminaarimatka on opiskelijalle maksuton.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, seminaarimatkaan ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2016-2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU18 TEMAKURS NORDEN (opetusmoniste)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet