Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU2003 RU3 Företag och miljö 3 op
Vastuuhenkilö
Marita Mannfolk
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ympäristöalan erikoiskieltä myös yritystaloudellisesta näkökulmasta

Sisältö

Aihepiireihin perehdytään tutustumalla yritysten ympäristöraportteihin, artikkeleihin sekä kirjoittamalla ja keskustelemalla aiheista. Lisäksi yritysvierailu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

ryhmä 1

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Annettujen tehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU3 FÖRETAG OCH MILJÖ (opetusmoniste), Mannfolk, Marita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet