Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU2008 RU8 Bra svenska i affärslivet 2–3 op
Vastuuhenkilö
Maiju Alanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla kurssin käytyään on paremmat valmiudet käyttää ruotsin kieltä korrektisti ja sujuvasti liike-elämän eri viestintätilanteissa ja että opiskelija osaa käyttää myös perinteisesti suomenkielisille vaikeita rakenteita tyyliaspektin huomioiden.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan mm. perustietoja syventäen erilaisia rakenteita ja oikeakielisyyteen liittyviä asioita sekä eri viestintätilanteissa tarvittavia taitoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Laajemmassa vaihtoehdossa (3 op) lisäksi 27 t eli yhteensä 57 t itsenäistä työskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Arviointi tapahtuu suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa ja tehtävissä osoitetun kielitaidon ja aktiivisuuden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. RU8 BRA SVENSKA I AFFÄRSLIVET (opetusmoniste)
2. Opettajan jakama materiaali

Lisätietoja

Opiskelija valitsee haluamansa laajuuden (2 tai 3 op). Laajemmassa vaihtoehdossa opiskelija perehtyy omatoimisesti opettajan ohjeiden mukaan alan kirjallisuuteen ja suorittaa siihen perustuvan lisätehtävän.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet