Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA0001 SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg ja Hanna Ruska
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Opintojakson laajuus on 4 op lukuvuonna 2017-2018 ja 3 op lukuvuonna 2016-2017 (Liikesaksan alkeet 1).

Osaamistavoitteet

Saksan alkeiskursi I muodostaa yhdessä opintojakson Saksan alkeiskurssi II kanssa SA0- kokonaisuuden. Osallistuttuaan aktiivisesti SA0a-jakson opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa, saksalaiseen arkipäivään kuuluvia kohteliaisuusilmauksia sekä liike-elämän yksinkertaisissa viestintätilanteissa tarvittavia taitoja. Opintojakso on tarkoitettu valmentavaksi kurssiksi niille, joilla ei ole aikaisempia opintoja saksan kielessä ja jotka haluavat jatkaa liikesaksan opintojaan Turun kauppakorkeakoulussa.

Sisältö

Kielen perusrakenteita (mm. substantiivien suku ja monikko, verbin preesenstaivutus, pronomineja, prepositioita, lukusanat, sanajärjestys, modaaliapuverbit, akkusatiivi, datiivi). Aihepiirejä: mm. esittäytyminen, tervehtiminen, voinnin tiedusteleminen, ammatin ilmaiseminen, kysymysten esittäminen, mielipiteen tiedusteleminen ja ilmaiseminen, tien kysyminen ja neuvominen, ravintolatilanteita, ruoan ja juoman tilaaminen, maksaminen ravintolassa. Sanakokeita, rakenneharjoituksia ja -testejä, käännöksiä sekä oppimispäiväkirja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Ryhmä 1 (Lamberg) ja 2 (Ruska) I-II ja ryhmä 3 III-IV (Lamberg)

Lukuvuonna 2016-2017 itsenäistä työskentelyä 33 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti ja/tai opintojakson aikana suoritettujen osioiden pisteistä muodostuva arvosana. Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2017-2018:
1. BLANCO & KUDEL. Freut mich 1. Otava 2017. ISBN: 978-951-1-30141-7. Lektionen 1-7.
2. DEUTSCHE GRAMMATIK A1 (opintomoniste) Ruska, Hanna.
3. Luennoitsijan jakama materiaali.

2016-2017:
1. SANDER et al. DaF im Unternehmen A1, Kurs- und Übungsbuch. Ernst Klett Sprachen. 1. Auflage 2015. ISBN: 978-3-12-676440-7. Lektionen 1-5.
2. DEUTSCHE GRAMMATIK A1 (opintomoniste) Ruska, Hanna.
3. Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

Aloitusmahdollisuus sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet