Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA0002 SA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg ja Hanna Nevala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Osallistumisen edellytyksenä opintojakson SA0a suorittaminen.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1-A2

Yleiskuvaus

Opintojakson laajuus on 4 op lukuvuonna 2017-2018 ja 3 op lukuvuonna 2016-2017 (Liikesaksan alkeet 2).

Osaamistavoitteet

Saksan alkeiskurssi II on jatkoa opintojaksolle Saksan alkeiskurssi I. Opintojaksot muodostavat yhdessä SA0-kokonaisuuden. Osallistuttuaan aktiivisesti SA0b-jakson opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee perusrakenteiden ja perussanaston lisäksi hieman vaativampaa yritykseen ja liike-elämän viestintätilanteisiin liittyvää liikekielen perussanastoa ja ymmärtää sekä kirjoitettua että puhuttua melko yksinkertaista yrityksen arkipäivään ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvää kieltä. Opintojakso on tarkoitettu valmentavaksi kurssiksi niille, joilla ei ole aikaisempia opintoja saksan kielessä ja jotka haluavat jatkaa liikesaksan opintojaan Turun kauppakorkeakoulussa.

Sisältö

Kielen perusrakenteita (nominatiivin,akkusatiivin ja datiivin käyttö, possessiivipronominit, imperatiivin muodostaminen, verbin taivutus perfektissä, yhdysverbit). Aihepiirejä: ostostilanteet, hotellihuoneen varaaminen, annettujen ohjeiden ymmärtäminen ja niihin reagoiminen, vierailutilanteita, asumisesta kertominen, yrityssanastoa. Sanakokeita, rakenneharjoituksia ja -testejä, käännöksiä sekä oppimispäiväkirja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Ryhmä 1 (Nevala) I-II ja ryhmät 2-3 (Lamberg) III-IV

Lukuvuonna 2016-2017 itsenäistä työskentelyä 33 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakson aikana suoritettujen osioiden pisteistä muodostuva arvosana. Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk III-IV tai 2. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Ryhmä 1: SANDER et al. DaF im Unternehmen A1, Kurs- und Übungsbuch. Ernst Klett Sprachen. 1. Auflage 2015. ISBN: 978-3-12-676440-7. Lektionen 6-10.

    Ryhmät 2-3: BLANCO & KUDEL. Freut mich 1. Otava 2017. ISBN: 978-951-1-30141-7. Lektionen 8-12.

  2. DEUTSCHE GRAMMATIK A1 (opintomoniste Ruska, Hanna.

  3. Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

Aloitusmahdollisuus sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet