Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA2001 SA2 Geschäftspartner Finnland 2 op
Vastuuhenkilö
Hanna Ruska
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan opintokokonaisuuden SA1A tai SA1B suorittaneille sekä saksankielisiin maihin opiskelijavaihtoon lähteville.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia Suomessa erilaisissa yrityksen kansainväliseen toimintaan liittyvissä tilanteissa saksan kielellä sekä hallitsee suomalaisen yhteiskunnan ja talouselämän kuvaamiseen tarvittavaa sanastoa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. Suomen talouselämää, poliittista järjestelmää, sijaintia ja historiaa käsitteleviä tekstejä sekä ajankohtaisia talousuutisia Suomesta. Lisäksi harjoitellaan yritysvierailun isäntänä/emäntänä toimimisessa tarvittavaa sanastoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2017-2018.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. GESCHÄFTSPARTNER FINNLAND SA2 (opetusmoniste), Ruska, Hanna
2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet