Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA2025 SA3a Liikekielen rakenteet 1 1–2 op
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg ja Hanna Ruska

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan aktiivisesti opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteet (mm. substantiivien suvut ja monikot, sijamuotojen käyttö ja tavallisimmat prepositiot, verbin taivutus aktiivin aikamuodoissa, modaaliapuverbit, passiivi, konjunktiivi).

Sisältö

Saksan kielen perusrakenteisiin liittyviä harjoituksia. Opiskelija voi suorittaa 1-2 op tai tulla kertaamaan haluamiaan rakenteita ilman suoritustavoitetta. Viikoittaiset teemat ja lisäohjeistusta intrasta.
Periodi I, SA112025 1 op ja periodi II, SA112036 (verbit) 1 op
Periodi I, SA112036 (verbit) 1 op ja periodi II, SA112025 1 op

Toteutustavat

Ryhmäopetus 12-24 t, Itsenäinen työskentely 30 t
Ryhmäopetus 10-24 t, Itsenäinen työskentely 30 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk
Periodit I (Lamberg), II (Ruska-Becker)
Periodit I (Ruska-Becker), II (Lamberg)
EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2016-2018

Lisätietoja

Huom! Opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alkuvaiheessa rinnan pakollisten perusopintojen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet