Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA2020 SA15 Tandem Deutsch-Finnisch 2 op

Osaamistavoitteet

Tandem-opiskelussa suomenkieliset opiskelijat työskentelevät itsenäisesti 2-3 hengen ryhmissä syntyperäisten vaihto-opiskelijoiden kanssa. Molemmat toimivat oman kielensä ja kulttuurinsa asiantuntijoina. Parit/ryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikoittain keskustelemaan ennalta sovituista teemoista sekä tutustuvat aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Teemoista sovitaan kurssin alussa. Tapaamisista raportoidaan ohjaajalle seurantapäiväkirjan muodossa. Tavoitteena on kehittää kommunikaatiotaitoja syntyperäisen kielenpuhujan kanssa sekä syventää kulttuurienvälistä tietämystä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen ryhmätapaamisiin (10 t), pienryhmätyöskentelyyn (väh. 12 n. 60-90 min. pari/pienryhmätapaamista) sekä hyväksytty seurantapäiväkirja ja loppuraportti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk I-II. EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2016-2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. FINNLAND VOM UNBEKANNTEN PARTNER ZUM VORBILD EUROPAS?, Lenk, Hartmut E. H. (Hrgs.) Verlag Empirische Pädagogik, Landau 2006
2. HÁMOS, ILDIKÓ; SOHLO, ILARI, KulturSchock Finnland, Reise Know-How Verlag, Bielefeld 2005.
3. GRAFF, JOACHIM, Business Etikette in Deutschland. So treten sie professionell auf,  Datakontext Verlag 2003

Lisätietoja

Erillinen ilmoittautumismenettely.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet