Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA2002 SA3b Liikekielen rakenteet 2 1–2 op
Vastuuhenkilö
Hanna Ruska
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan opintokokonaisuuden SA1A, SA1B tai SA1C suorittaneille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Yleiskuvaus

Kurssin nimi lukuvuonna 2017-2018: SA3 Grammatik Vertiefen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee vaativampia saksan kielen kaupallisen ja taloudellisen ammattikielen rakenteita.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan ja syvennetään kielen rakenteita (mm. infinitiivin käyttö, partisiipit, rektiot, pronominit, adjektiivin taivutus). Opiskelija voi suorittaa 1-2 op (periodi IV, KKSA2002 1 op ja periodi IV, KKSA2037 (verbit), 1 op) tai tulla kertaamaan haluamiaan rakenteita ilman suoritustavoitetta. Lukuvuosina 2016-2018 on tarjolla vain periodin IV opetus (verbit).

Toteutustavat

Ryhmäopetus 12-26 t, Itsenäinen työskentely 30 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet