Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA2005 SA5 Deutschland aktuell 3 op
Vastuuhenkilö
Voitto Vilkama
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan aktiivisesti opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija tuntee aihepiiriin liittyvää sanastoa ja osaa kertoa suullisesti ja kirjallisesti perustietoa Saksan maantiedosta, väestöstä, elinkeinoelämästä, poliittisesta järjestelmästä, taloudesta, Saksojen yhdistymisestä jne.

Sisältö

Maantuntemuksen opintojakso, jossa tutustutaan Saksaan historiaan, elinkeinoelämään ja kulttuuriin Opintojaksoon sisältyy suullinen/kirjallinen harjoitustyö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Näet opetusperiodien, tenttiviikkojen sekä kurssi-ilmoittautumisten ajankohdat Turun kauppakorkeakoulun opiskelu-intrasivustolta (Työskentelyajat).
Luentojen ajankohdat näet sekä TuKKK:n Opetusaikataulusta että kurssille ilmoittautumisen yhteydessä nettiOpsusta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet