Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA2032 SA7 Aktuelle Texte 2 op
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan jokapäiväisiä talouselämään, yrityksiin, politiikkaan ym. ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä tekstejä, löytämään niiden pääkohdat ja keskustelemaan niistä osaamaansa sanastoa käyttäen.

Sisältö

Opintojaksolla luetaan ja referoidaan ajankohtaisia tekstejä pääasiassa talouselämän alueelta sekä harjoitellaan soveltuvin osin kuullunymmärtämistä, omaa tuottamista ja puhumista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Kurssin alussa ilmoitettavat osakokeet ja sanakokeet sekä oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk. EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2016-2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet