Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA2022 SAe11 Netzprojekte 3 op
Vastuuhenkilö
Alexandra Virtanen

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yrityksen toiminnan kuvaamiseen tarvittavia rakenteita ja sanastoa sekä osaa laatia kirjallisen kannanoton ja argumentoida erilaisten näkökulmien valossa.

Sisältö

Opintojaksolla hyödynnetään Fachorientiertes Schreiben -verkkomateriaalia. Opintojakson aikana opiskelija laajentaa kaupallis-taloudellista sanavarastoaan itsenäisten verkkoharjoitusten avulla sekä kirjallisten palautettavien harjoitusten avulla.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan verkko-opintona. Tarkemmat tiedot ilmoittautuneille sähköpostitse.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Opintojaksolla edellytetään aktiivista, itsenäistä ja parityönä tapahtuvaa verkko-opiskelua sekä verkko- ja etätehtävien suorittamista hyväksytysti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3 vsk. EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2016-2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet