Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA1013 SA1Aa Deutsch im Unternehmen 3 op
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan aktiivisesti opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee yrityksen arkipäivään ja yrityksen esittelemiseen tarvittavaa sanastoa ja rakenteita sekä suullisesti että kirjallisesti.

Sisältö

Kielen perusrakenteita (datiivin käyttö, sanajärjestys, adjektiivintaivutus, vaihtoprepositiot, heikot maskuliinit, verbien imperfekti, sivulauseet, refleksiiviverbit). Aihepiirejä: firman juhliin liittyviä teemoja (juomat, ruoat, lahjat), asumiseen ja kiinteistöhuoltoon liittyviä teemoja (asuntoilmoitukset, asunnon sisustaminen jne.), koulutukseen ja ammattiin liittyviä teemoja, yritysesittelyyn liittyviä teemoja, asiakaspalvelun kanssa asioiminen. 0-kursseilla opittujen perusrakenteiden kertausta tarpeen mukaan. Sanakokeita, käännöksiä ja oppimispäiväkirja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Ryhmät 1 ja 2 I-II ja ryhmä 3 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Yksilösuorituksena tai ryhmätenttinä suoritettavat osakokeet (1-3 kpl). Sanakokeet, oppimispäiväkirja. Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. SANDER et al. DaF im Unternehmen A2, Kurs- und Übungsbuch. Ernst Klett Sprachen. 1. Auflage 2015. ISBN: 978-3-12-676445-2. Lektionen 11-15.

2. Luennoitsijan jakama materiaali

Lisätietoja

Huom! SA1A-taso on tarkoitettu TuKKK:ssa alkeisopinnot (tai vastaavat) suorittaneille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet