Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA1014 SA1Ab Kirjallinen liikeviestintä 1 op
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan aktiivisesti opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija osaa laatia kieliopillisesti, sanastoltaan ja asettelultaan korrektin liikekirjeen.

Sisältö

Kielen perusrakenteita (komparatiivi ja superlatiivi, konjunktiivi II, relatiivilauseet). Aihepiirejä: Standardiliikekirjeiden laatiminen: tarjouspyyntö, tarjous, tilaus. 0-kursseilla opittujen perusrakenteiden kertausta tarpeen mukaan. Kaksi pakollista sanakoetta ja lopputentti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 15 t 0 t

Ryhmä 1 I, ryhmä 2 III, ryhmä 3 verkkoryhmä III

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Kaksi sanakoetta. Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.
Ryhmä 4: Verkkoryhmä SA1eAb (SA111024). Itsenäinen suorittaminen ja kirjallinen tentti sekä 2 sanakoetta. Lisätietoja opettajalta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I tai III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2017-2018:
1. Luennoitsijan jakama materiaali.
2. RAKKOLAINEN, SIRPA; TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA; BÜRKEL, JÜRGEN, Deutsch im Berufsleben: 5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008. Kpl 6

2016-2017:
RAKKOLAINEN, SIRPA; TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA; BÜRKEL, JÜRGEN, Deutsch im Berufsleben: 5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008. Kpl 6
SANDER et al. DaF im Unternehmen A2, Kurs- und Übungsbuch. Ernst Klett Sprachen. 1. Auflage 2015. ISBN: 978-3-12-676445-2.Lektionen 17-18.

Lisätietoja

Huom! SA1A-taso on tarkoitettu TuKKK:ssa alkeisopinnot (tai vastaavat) suorittaneille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet