Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA1019 SA1Ba Deutsch im Unternehmen 2 op
Vastuuhenkilö
Hanna Ruska ja Voitto Vilkama
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

2016-2017: kurssikoodi SA11016 (3 op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kaupallis-taloudellista perussanastoa, kykenee toimimaan keskeisissä liike-elämän viestintätilanteissa saksan kielellä ja osaa laatia lyhyehkön kirjallisen yritysesittelyn.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan mm. seuraavia tilanteita: esittelytilanteet, koulutuksesta ja ammatista kertominen, yrityksen toiminnasta kertominen, puhelimessa asioiminen. Opintojaksolla laaditaan kirjallinen yritysesittely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

ryhmä 1 I-II ja ryhmä 2 III-IV

2016-2017: ryhmäopetusta 48 t ja itsenäistä työskentelyä 33 t (3 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi

Opintojakson aikana suoritettavat osakokeet tai kirjallinen tentti [saksa] JA Osallistuminen opetukseen [saksa] JA

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2017-2018:
1. DEUTSCH IM UNTERNEHMEN (opetusmoniste), Ruska, Hanna

2016-2017:
2. SANDER et al. DaF im Unternehmen A2, Kurs- und Übungsbuch. Ernst Klett Sprachen. 1. Auflage 2015. ISBN: 978-3-12-676445-2. Lektionen 11-15.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet