Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA1020 SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä 1 2 op
Vastuuhenkilö
Hanna Ruska
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan, että opintojakso SA1Ba on suoritettu.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

2016-2017: Opintojakson kurssikoodi SA111017 (1 op).

Osaamistavoitteet

2017-2018: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen ja Saksan koulutusjärjestelmien erot ja osaa kuvata saksan kielellä omaa koulutustaustaansa, laatia saksankielisen CV:n sekä lyhyen hakemustekstin. Lisäksi opiskelija hallitsee kirjallisen liikeviestinnän perusteet ja osaa laatia lyhyehköjä saksankielisiä kirjallisia viestejä.

2016-2017: Opiskelija tuntee kirjallisen liikeviestinnän perustekstityypit ja osaa laatia lyhyehköjä saksankielisiä kirjallisia viestejä.

Sisältö

Opintojaksolla laaditaan 3 liikekirjettä. Liikekirjetyypeistä käsitellään tarjouspyyntö, tarjous ja reklamaatio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Ryhmä 1 II, ryhmä 2 IV. Lukuvuonna 2017-2018 ryhmä on yhteinen SA1Cb:n kanssa

2016-2017: Ryhmäopetusta 14 t ja itsenäistä työskentelyä 13 t (1 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitustehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2017-2018:
1. SA1Bb KIRJALLINEN LIIKEVIESTINTÄ (opetusmoniste), Ruska, Hanna
2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

2016-2018:
1. SANDER et al. DaF im Unternehmen A2, Kurs- und Übungsbuch. Ernst Klett Sprachen. 1. Auflage 2015. ISBN: 978-3-12-676445-2. Lektionen 17-18.
2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet