Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA1023 SA1Cc Mündliche Wirtschaftskommunikation 1 2 op
Vastuuhenkilö
Joachim Schlabach
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on harjoituttaa opiskelijoita toimimaan saksan kielellä erilaisissa arki- ja liike-elämän viestintätilanteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy mm. seuraavissa tilanteissa: itsestä kertominen (koulutus, ammatti, työ), puhelimessa asiointi, kaaviokuvien ja taulukoiden selostaminen sekä työhaastattelutilanteessa toimiminen.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan mm. seuraavia tilanteita: itsestä kertominen, työhaastattelu, kohteliaisuus liikeviestinnässä, liikematkaan liittyvät tilanteet esim. hotellissa, puhelimessa asiointi, tapaamisesta sopiminen, suulliset esitykset, kaaviokuvien ja taulukoiden selostaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 26 t 0 t

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Suullinen esitys. Arviointi perustuu sisältöön, kielelliseen ilmaisuun, sujuvuuteen ja vuorovaikutukseen. [saksa]

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. MÜNDLICHE WIRTSCHAFTSKOMMUNIKATION 1 SA1Cc (Kompendium), Schlabach, Joachim
2. VERKKOMATERIAALI

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business German, Turku (Saksan kieli ja liikeviestintä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet