Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSV2023 SVe3 Kirjallinen yritysviestintä 3 op
Vastuuhenkilö
Ville Virsu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa tuottaa lukijat huomioivia selkeitä, norminmukaisia ja vaikuttavia tekstejä talouselämän eri tilanteisiin.

Sisältö

Kurssilla syvennetään talouselämän tekstilajeja edustavien tekstien tuottamista ja analysoimista. Tekstejä tuotetaan ja tarkastellaan puhetilanteet, viestinnän kanavat ja kulttuuriset viitekehykset huomioiden.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 81 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk IV.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet