Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSV2004 SV4 Mainonnan kieli 3 op
Vastuuhenkilö
Ville Virsu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehtyä mainonnan kieleen osana mainoksen semioottista kokonaisuutta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida mainoskieltä merkityksen- ja tyylintutkimuksen näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään mainontaan semioottisena, retorisena ja psykologisena ilmiönä. Mainoksia tarkastellaan ja analysoidaan erityisesti multimodaalisuuden näkökulmasta, kielen ja muiden semioottisten systeemien samanaikaisena käyttönä. Kurssin aikana myös ideoidaan mainoksia ja tutustutaan käytännön toteutukseen mainostoimistovierailulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 67 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kurssin aikana laadittavat harjoitustehtävät ja yritysvierailuraportit. Kuulustelussa tentitään sekä luennot että sovittu kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk. Sopii KTK- tai KTM-tutkinton. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2017-2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeen mukaan.

Lisätietoja

Sopii mm. markkinoinnin pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet