Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KKVE1017 VE1a Liikekielen perusteet 1 3 ECTS
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa taivuttaa sekä substantiiveja että adjektiiveja yksikön kaikissa sijamuodoissa. Hän selviytyy yksinkertaisista puhelinkeskusteluista sekä osaa pitää pienimuotoisen maljapuheen ja tehdä kirjoitelmia aihepiireistä lomanvietto, harrastukset ja selviytyy ostosten tekemisestä kaupassa ja tien kysymisestä.

Sisältö

Kurssin aikana laajennetaan sanavarastoa ja kielelle ominaisia ilmaisuja sekä kielen rakenteita. Harjoitellaan keskusteluja seuraavista aiheista: maljapuheet, tien kysyminen, ruokailu, ravintolassa, kaupassa ja hotellissa asioiminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Ryhmä 1

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi
Suullinen tentti
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi

Sanakokeet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. ALESTALO, MARJATTA, Kafe Piter 1 venäjää taitotasolle 1: Finn Lectura

2. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Kerava 2008

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Marketing and International Business
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication