Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KKVE1018 VE1b Liikekielen perusteet 2 3 ECTS
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee liike-elämässä tarvittavia kieli- ja viestintätaitoja. Kehittää suullista kielitaitoa ja kuullun ymmärtämistä, sekä ääntämistä ja intonaatiota. Kasvattaa sanavarastoa ja kykyä käyttää kieltä luontevasti.

Sisältö

Kurssi keskittyy puhetaidon kehittämiseen ja vaikeimpiin kielioppirakenteisiin ja venäläiseen tapakulttuuriin. Rakenteita harjoitellaan arkielämän ja liike-elämän sanastolla. Teemoina ovat: yhteydenotto ja esittely puhelimitse, viestin välittäminen, tapaamisesta sopiminen, yritysesittely, viestin kirjoittaminen ja vapaa-aika.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Ryhmä 1

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Suullinen tentti
 • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
 • venäjäksi
Portfolio
 • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
 • venäjäksi
Essee
 • venäjäksi

Sanakokeet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. VE1b Liikekielen perusteet 2, periodi III (opintomoniste), Valentina Lehtonen
2. VE1b Liikekielen perusteet 2, periodi IV (opintomoniste), Valentina Lehtonen
3. DONNER, VIRPI; HYTTINEN, RIITTA, Käydäänpä asiaan! (kpl 1-4), Kopijyvä Oy 2011, toinen painos
4. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Kerava 2008

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Marketing and International Business
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication