Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KKVE2011 VE4 Liikevenäjän rakenteet I 3 ECTS
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvää perusterminologia ja kykenee toimimaan keskeisissä liike- elämän tilanteissä.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan venäjän kielen keskeisiä rakenteita liike-elämän sanastolla. Opitaan uutta sanastoa ja tehdään runsaasti suullisia harjoituksia. Teemana ovat: ääntäminen, sijamuodot, substantiivit ja adjektiivit, lukusanat, pronominit, adverbit ja vertailumuodot. Harjoitellaan liike- elämän tilanteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi

Suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. VE4 Liikevenäjän rakenteet I (opintomoniste), Valentina Lehtonen
2. SALENIUS P.; LEHMUSKALLIO A., Biznes – grammatika (liikevenäjän kielioppi- ja harjoituskirja), Edita Publishing, Helsinki 2009 (Kpl. 2, 4, 5, 6 ja 7)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Department of Marketing and International Business
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication