Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE2011 VE4 Liikevenäjän rakenteet I 3 op
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvää perusterminologia ja kykenee toimimaan keskeisissä liike- elämän tilanteissä.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan venäjän kielen keskeisiä rakenteita liike-elämän sanastolla. Opitaan uutta sanastoa ja tehdään runsaasti suullisia harjoituksia. Teemana ovat: ääntäminen, sijamuodot, substantiivit ja adjektiivit, lukusanat, pronominit, adverbit ja vertailumuodot. Harjoitellaan liike- elämän tilanteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi

Suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. VE4 Liikevenäjän rakenteet I (opintomoniste), Valentina Lehtonen
2. SALENIUS P.; LEHMUSKALLIO A., Biznes – grammatika (liikevenäjän kielioppi- ja harjoituskirja), Edita Publishing, Helsinki 2009 (Kpl. 2, 4, 5, 6 ja 7)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet