Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KKVE2007 VE5 Talousuutisia venäjäksi 3 ECTS
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvää perusterminologia. Tavoitteena on oppia lukemaan talouselämän liittyviä tekstejä. Autenttisen materiaalin avulla tutustutaan venäjän kielen muotoihin ja rakenteisiin. Opitaan ymmärtämään talouselämän artikkeleita. Opiskelua tuetaan kielioppi- ja puheharjoituksilla ja sanatesteillä.

Sisältö

Teemana ovat: sanomalehtitekstit esim. Venäjän kartta tutuksi, liike-elämä, talouselämä, pankki, pörssi, palkat ja mainonta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi

Tekstien lukeminen ja käännös, kieliopin kertaus tekstien yhteydessä, kirjalliset harjoitustyöt, suulliset harjoitukset, osallistuminen kontaktiopetukseen, jatkuva arviointi sekä oman artikkelin lukeminen ja käännös valinnan mukaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Department of Marketing and International Business
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication